Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.09.2014
Dátum začatia:01.07.2014
Dátum ukončenia:31.10.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Exportno-importná banka Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:35722959
Miesto realizácie:celé územie SR
Poskytovateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#52598

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012005301 zo dňa 15.augusta 2014
2014227164
4 999 440,00 € Exportno-importná banka Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo financií SR Zobrazenia: 0x