Financovanie implementácie stratégie CLLD Naše Považie

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.11.2019
Dátum začatia:01.11.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Naše Považie
IČO prijímateľa:42025257
Miesto realizácie:Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupn
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#117317

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 015 789 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051T714-511/512-28
IROP-Z-302051T714-511/512-28
1 015 789,47 € Naše Považie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x