Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014-2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.09.2019
Dátum začatia:01.08.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:MAS HORNOHRAD
IČO prijímateľa:45019835
Miesto realizácie:Breznička, Cinobaňa, České Brezno, Hradište, Kalinovo, Krná, Málinec, Mládzovo, Ozdín, Poltár, Rovňany, Uhorské, Veľká Ves
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#114653

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 891 037 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P792-511/512-28
IROP-Z-302051P792-511/512-28
891 036,84 € MAS HORNOHRAD Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x