Financovanie prevádzkových nákladov MAS BODROG o.z. spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.06.2020
Dátum začatia:01.11.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
IČO prijímateľa:42407273
Miesto realizácie:Klin nad Bodrogom, Malý Horeš, Malý Kamenec, Pribeník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#126916

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 62 650 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051ABB5-511-51
IROP-Z-302051ABB5-511-51
62 650,20 € Miestna akčná skupina BODROG, o.z. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x