Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.05.2024
Dátum začatia:01.10.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31753604
Miesto realizácie:Obec Predajná, Obec Podbrezová
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153316

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 470 123,42 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC142-2015-3/03
1 470 123,42 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
1 420 123,42 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
1 420 123,42 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x