Identifikácia, registrácia a inžinierskigeologické mapovanie svahových deformácií

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.11.2023
Dátum začatia:01.01.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31753604
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický Kraj, Prešovský kraj a Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98951

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 3 522 811,49 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO3-SC312-2017-37/02
3 522 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1
3 522 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
3 522 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
3 522 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP
3 072 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
3 072 811,49 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x