Implementácie stratégie CLLD MAS BODROG, o.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.11.2019
Dátum začatia:01.11.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
IČO prijímateľa:42407273
Miesto realizácie:Klin nad Bodrogom, Malý Horeš, Malý Kamenec, Pribeník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#117326

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 625 675 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
IROP-Z-302051Q153-511/512-28
IROP-Z-302051Q153-511/512-28
625 674,68 € Miestna akčná skupina BODROG, o.z. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x