IROP-Z-302011F390-11-11


Obstarávateľ

Názov:MPRV SR
IČO:00156621

Dodávateľ

Názov:Prešovský samosprávny kraj
IČO:37870475
Adresa:Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F390-11-11
Dátum uzavretia:17.07.2017
Dátum účinnosti:21.07.2017
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:4155739.38
Poznámka:
Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRP
Názov projektu Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
Miesto realizácie projektu Krásny Brod okr. Medzilaborce,
Rokytovce okr. Medzilaborce,
Malá Poľana okr. Stropkov
Začiatok realizácie 02.2016
Podporný program IROP
Typ pomoci nenávratná
Prílohy:/data/att/66550.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: