Jubilejný 25. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň v kontexte medzinárodných aktivít Zväzu vojakov SR

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2020
Dátum začatia:29.08.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Zväz vojakov Slovenskej republiky o.z.
IČO prijímateľa:31871453
Miesto realizácie:Poprad-Tatry
Poskytovateľ:Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#130832

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 6 650 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2020 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko
KaMO-EL-4/3-1-1-8/2020
6 650,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Zväz vojakov Slovenskej republiky, o. z.
Vystavil: Ministerstvo obrany SR Zobrazenia: 0x