Kompostáreň Brezno

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.05.2024
Dátum začatia:01.10.2021
Dátum ukončenia:30.09.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Brezno
IČO prijímateľa:00 313 319
Miesto realizácie:Mesto Brezno
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#140667

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 374 912,89 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/17
2 374 912,89 € Mesto Brezno Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/17
2 374 912,89 € Mesto Brezno Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2 374 912,89 € Mesto Brezno Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x