Kompostovanie združenia obcí Poltár

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.04.2020
Dátum začatia:01.07.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
IČO prijímateľa:35679361
Miesto realizácie:Breznička, České Brezovo, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Krná, Mládzovo, Ozdín, Rovňany, Selce, Sušany, Šoltýska, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98271

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 152 000 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/97
210 456,00 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
159 999,99 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k ZoNFP
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x