Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.06.2020
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
IČO prijímateľa:35675926
Miesto realizácie:Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka, Budiná
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98562

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 199 439 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/239
209 935,60 € Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
0,00 € Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x