Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.09.2023
Dátum začatia:01.06.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Torysa
IČO prijímateľa:00327883
Miesto realizácie:Obec Torysa
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#151983

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 746 936,42 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/30
786 248,86 € Obec Torysa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Výpoveď Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/30
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
0,00 € Obec Torysa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x