MAS MALOHONT - chod MAS III a animácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.11.2023
Dátum začatia:01.07.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina MALOHONT
IČO prijímateľa:45016585
Miesto realizácie:Okres Poltár, Obec: Ďubákovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kokava nad Rimavicou, Selce, Sušany, Šoltýska, Utekáč; Okres Revúca Obec Chvalová; Okres Rimavská Sobota, Obec Babinec, Dražice, Hnúšťa ...
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#169599

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 209 320,69 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DLB3
NFP309190DLB3
209 320,69 € Miestna akčná skupina MALOHONT Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x