Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.01.2022
Dátum začatia:01.04.2022
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Jastrabá
IČO prijímateľa:00320714
Miesto realizácie:Okres Žiar nad Hronom, Obec Jastrabá
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#143670

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 22 793 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z613
309070Z613
22 793,22 € Obec Jastrabá Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x