Mobilizácia kreatívneho potenciálu vo firme Ján Babič - STOLÁRSTVO

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.05.2020
Dátum začatia:01.07.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ján Babič - Stolárstvo
IČO prijímateľa:32396279
Miesto realizácie: Ľubica
Poskytovateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#125060

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 170 743,41 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480
MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480
170 743,41 € Ján Babič - Stolárstvo Ministerstvo kultúry SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480/01
MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480/01
0,00 € Ján Babič - Stolárstvo Ministerstvo kultúry SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480/02
MK-129/2020/SOIROPPO3-302031H480/02
166 855,00 € Ján Babič - Stolárstvo Ministerstvo kultúry SR
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-55/2022/SOIROPPO3-302031H480
MK-ZP-55/2022/SOIROPPO3-302031H480
193 800,00 € Ján Babič - STOLÁRSTVO Ministerstvo kultúry SR
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x