Modernizácia IKT v spoločnosti Direct Marketing a.s.

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.12.2014
Dátum začatia:23.10.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Direct Marketing a.s.
IČO prijímateľa:31377793
Miesto realizácie:Lamačská 22, Bratislava
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#57803

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. Z2232022009102 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2232022009101
Z2232022009102
0,00 € Direct Marketing a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x