Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.12.2023
Dátum začatia:01.01.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:17058520
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#100194

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 20 915 216,90 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2016-13/01
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 3
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
17 915 216,90 € Štátna ochrana prírody SR Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 5
17 915 216,90 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
17 915 216,90 € Štátna ochrana prírody SR Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x