Národný projekt NPC II - BA kraj

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.12.2023
Dátum začatia:01.06.2016
Dátum ukončenia:31.10.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovak Business Agency
IČO prijímateľa:30848301
Miesto realizácie:Bratislavský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo hospodárstva
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#84548

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 25 365 601,92 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
274/2017-2060-2242
25 492 823,56 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovak Business Agency
Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP pre národný projekt NPC II – BA kraj
334/2018-2060-2242
25 492 823,56 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 274/2017-2060-2242
61/2019-2060-2242
25 492 823,56 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
Dodatok č. 6
282/2021-2060-4242
25 365 601,92 € Slovak Business Agency Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodatku č. 8
69/2023-2060-2242
19 690 395,41 € Slovak Business Agency Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodatok č. 9
305/2023-2060-4243
19 212 495,16 € Slovak Business Agency Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodatok č. 10
326/2023-2060-4243
19 212 495,16 € Slovak Business Agency Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x