NR01584


Obstarávateľ

Názov:Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO:

Dodávateľ

Názov:Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01584
Dátum uzavretia:12.08.2013
Dátum účinnosti:16.08.2013
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:45300
Poznámka:Dátum platnosti do 5 rokov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP č. NR01584
Prílohy:/data/att/20894.pdf/data/att/20895.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: