Obec Krajné :"Nakladajme s odpadom v obci efektívne, aby ho bolo na skládke čo najmenej"

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.12.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Krajné
IČO prijímateľa:00311715
Miesto realizácie:Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#157841

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 30 495,77 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/44
30 495,77 € Obec Krajné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/44
30 495,77 € Obec Krajné Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x