Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.06.2020
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE
IČO prijímateľa:42141753
Miesto realizácie:Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98050

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 152 950 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/197
185 900,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmule o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
0,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmule o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
0,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
161 000,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
0,00 € REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x