Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.06.2017
Dátum začatia:01.07.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
IČO prijímateľa:34145095
Miesto realizácie:Zlaté Moravce
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82589

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 101 780 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C570
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C570
101 780,00 € HP STROJÁRNE, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x