Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.11.2023
Dátum začatia:01.07.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z
IČO prijímateľa:42109507
Miesto realizácie:Okres Košice - okolie, Obec: Bačkovík, Bidovce, Boliarov, Čakanovce, Ďurďošík, Ďurkov, Herľany, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenica, Olšovany, Rankovce, Sady nad Torysou. Svinica, Trsťany, Vyšná Kamenica
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#169762

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 163,94 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DHQ6
NFP309190DHQ6
92 163,94 € Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x