Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.02.2020
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Bojnice
IČO prijímateľa:00318001
Miesto realizácie:Bojnice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98182

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 160 685 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/9140
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/140
179 979,83 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
0,00 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
169 142,13 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
0,00 € Mesto Bojnice Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x