Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.06.2020
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Horná Štubňa
IČO prijímateľa:00316695
Miesto realizácie:obec Horná Štubňa
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98540

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 60 834 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/88
87 274,80 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok č. 1
0,00 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
dodatok č.3
dodatok č. 3
0,00 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
64 035,80 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
0,00 € obec Horná Štubňa Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x