Podpora prístupu k pitnej vode v obci Podhorany - výdajné automaty pitnej vody

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.03.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:31.03.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Podhorany
IČO prijímateľa:00326461
Miesto realizácie:Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Podhorany
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#158305

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 47 383,79 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004083
47 383,79 € Obec Podhorany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x