Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.05.2020
Dátum začatia:01.03.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Dolné Orešany
IČO prijímateľa:00 312 410
Miesto realizácie:Obec Dolné Orešany
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79701

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 339 575 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/84
339 574,93 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
339 574,93 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
2
339 574,93 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
3
339 574,93 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4
4
339 574,93 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok č.5
5
337 725,02 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok č.6
6
337 725,02 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.7
7
337 725,02 € Obec Dolné Orešany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x