Posilnenie rodiny zdrojmi komunity v Bratislavskom kraji

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2022
Dátum začatia:07.09.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Návrat
IČO prijímateľa:31746209
Miesto realizácie:Bratislava – MČ Nové Mesto
Poskytovateľ:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#148315

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 144 945 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
I312041H91201
0,00 € Návrat, občianske zdruţenie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x