pre Strednú odbornú školu, Nábrežie mládeže l, 950 28 Nitra na podporu rozvoja remesiel, vybavenie školy výpočtovou technikou, úhradu nákladov na Organizáciu 16. ročníka medzinárodnej súťaže "Murár 2009"

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.06.2009
Dátum začatia:16.06.2009
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Nitriansky samosprávny kraj
IČO prijímateľa:37861298
Miesto realizácie:Nitra
Poskytovateľ:Úrad vlády
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#22004

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 6 000,00 €
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x