Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.08.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Dechtice
IČO prijímateľa:00312363
Miesto realizácie:Obec Dechtice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97116

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 80 658 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36
84 903,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1
0,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
č. 3
0,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
č. 4
0,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 5
5
0,00 € Obec Dechtice Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x