Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.01.2023
Dátum začatia:01.06.2022
Dátum ukončenia:30.09.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Oravská Jasenica
IČO prijímateľa:00314714
Miesto realizácie:Obec Oravská Jasenica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#140705

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 210 264,99 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/44
221 331,57 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
221 331,57 € obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x