Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.05.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
IČO prijímateľa:54435412
Miesto realizácie:Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159757

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 315 676,66 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/08
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/08
2 315 676,66 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x