Regenerácia centra obce Tvarožná - II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.02.2021
Dátum začatia:01.06.2018
Dátum ukončenia:30.11.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Tvarožná
IČO prijímateľa:00326640
Miesto realizácie:Obec Tvarožná
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#93524

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 144 289 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/06
187 284,43 € Obec Tvarožná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
151 883,38 € Obec Tvarožná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Tvarožná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x