Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácie na ul. Mlynskej v obci Hranovnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.05.2023
Dátum začatia:01.12.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO prijímateľa:00326224
Miesto realizácie:Obec Hranovnica
Poskytovateľ:Ministerstva vnútra SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159779

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 304 184,97 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2022-005152
304 184,97 € Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x