Rochovce-Slavošovce-Čierná Lehota kanalizácia a ČOV

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.11.2023
Dátum začatia:06.05.2022
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36570460
Miesto realizácie:Rochovce, Slavošovce, Čierná Lehota
Poskytovateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#146507

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 8 697 367,88 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/04
8 697 367,88 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Slovenská agentúra životného prostredia
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/04
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/04
0,00 € Východoslovenksá Vodárenská spoločnosť, a.s. Slovesnká agentúra životného prostredia
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x