Rozvojový projekt 005ŽU-2/2013 - Zvýšenie kvality kľúčových kompetencií absolventov internacionalizáciou vzdelávania na báze spoločných študijných programov - zmena termínov riešenia

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.01.2015
Dátum začatia:29.12.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Žilinská univerzita v Žiline
IČO prijímateľa:00397563
Miesto realizácie:Žilina
Poskytovateľ:MŠVVaŠ SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#59343

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 9 k zmluve č. 0949/2012 zo dňa 9.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0745/2014
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Žilinská univerzita v Žiline
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x