Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101) - prvá fáza

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.05.2024
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repugliky
IČO prijímateľa:42181810
Miesto realizácie:Žiar nad Hronom
Poskytovateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#167774

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 655 866,14 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC142-2015-5/22
655 866,14 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oznámenie č. 1 aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválenie NFP č. OPKZP-PO1-SC142-2015-5/22
OPKZP-PO1-SC142-2015-5/22
627 084,17 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x