Sanácia svahových deformácii na vybraných lokalitách Slovenska (1)

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.01.2020
Dátum začatia:01.08.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:42181810
Miesto realizácie:Prešovský kraj, Žilinský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98539

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 5 075 135 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO3-SC312-2017-37/02
5 111 331,58 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
Oznámenie č. 1 aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Zmena príloh rohodnutia o schválení ŽoNFP č. 1
5 111 331,58 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
November
2019
Oznámenie č. 2 aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Zmena príloh rohodnutia o schválení ŽoNFP č. 2
5 075 135,16 € Oznámenie č. 2 aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x