SK-21-047-2011-R3

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.09.2013
Dátum začatia:01.09.2011
Dátum ukončenia:30.06.2012

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Gymnázium Královský Chlmec - Királyhelmeci gimnázium
IČO prijímateľa:00161012
Miesto realizácie:Kráľovský Chlmec
Poskytovateľ:Európska komisia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#29240

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 6 375,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-47-2011-R3
6 375,00 € Gymnázium Kráľovský Chlmec - Kiráyhelmeci gimnázium IUVENTA
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-47-2011-R3
6 375,00 € Gymnázium Kráľovský Chlmec - Kiráyhelmeci gimnázium IUVENTA
Vystavil: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Zobrazenia: 0x