Slovenské kultúrne dedičstvo výroby keramiky

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.01.2020
Dátum začatia:01.02.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mgr. art. Martin Rosenberger
IČO prijímateľa:50701398
Miesto realizácie:Levoča
Poskytovateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#119898

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 143 141 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-39/2019/SOIROPPO3-302031G606
MK-39/2019/SOIROPPO3-302031G606
143 140,99 € Mgr. art. Martin Rosenberger Ministerstvo kultúry SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-39/2019/SOIROPPO302031G606/01
MK-39/2019/SOIROPPO302031G606/01
141 501,02 € Mgr. art. Martin Rosenberger Ministerstvo kultúry SR
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x