Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.05.2022
Dátum začatia:01.02.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Podhorany
IČO prijímateľa:00308374
Miesto realizácie:Obec Podhorany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#142763

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 127 263 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/32
133 961,30 € Obec Podhorany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/32
133 064,39 € obec Podhorany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x