Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.01.2021
Dátum začatia:01.07.2018
Dátum ukončenia:31.08.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kozárovce
IČO prijímateľa:00307149
Miesto realizácie:Obec Kozárovce
Poskytovateľ:Minesterstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#112584

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 164 731 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/08
181 894,24 € Obec Kozárovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1
0,00 € Obec Kozárovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Kozárovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
173 401,48 € Obec Kozárovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x