Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlčany

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.06.2022
Dátum začatia:01.05.2020
Dátum ukončenia:31.12.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Vlčany
IČO prijímateľa:00306312
Miesto realizácie:Obec Vlčany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#143179

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 204 430 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/40
217 357,69 € Obec Vlčany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
215 189,57 € Obec Vlčany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x