Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica – bývalé Kino PANOREX a okolie

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.05.2023
Dátum začatia:01.06.2022
Dátum ukončenia:31.03.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Nová Dubnica
IČO prijímateľa:00 317 586
Miesto realizácie:Mesto Nová Dubnica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#143235

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 218 293,25 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/26
229 782,37 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/26
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x