Vodozádržné opatrenia v obci Obyce

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.03.2023
Dátum začatia:06.09.2022
Dátum ukončenia:13.12.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Obyce
IČO prijímateľa:00308358
Miesto realizácie:obec Obyce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#142795

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 147 966,98 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/17
155 754,72 € obec Obyce Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
155 754,72 € obec Obyce Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x