Vodozádržné opatrenia v obci Pruské

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.06.2020
Dátum začatia:01.08.2019
Dátum ukončenia:31.01.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Pruské
IČO prijímateľa:00317721
Miesto realizácie:Obec Pruské
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#112420

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 155 986 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/02
164 195,70 € Obec Pruské Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
164 195,70 € Obec Pruské Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Obec Pruské Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Obec Pruské Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x