Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Ripňany - II

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.03.2023
Dátum začatia:01.08.2020
Dátum ukončenia:31.10.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Veľké Ripňany
IČO prijímateľa:00311286
Miesto realizácie:Obec Veľké Ripňany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#142919

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 209 507 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/15
220 533,80 € Obec Veľké Ripňany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
220 533,80 € Obec Veľké Ripňany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x