Vybavenie odborných učební na Základnej škole Vazovova

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.12.2019
Dátum začatia:01.03.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO prijímateľa:00691135
Miesto realizácie:Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#118490

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 102 834 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021I876-222-13
IROP-D1-302021I876-222-13
102 834,37 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x