Vybudovanie zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Dátum:

Dátum zverejnenia:31.03.2020
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Hinkom s.r.o.
IČO prijímateľa:50691872
Miesto realizácie:Hincovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97611

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 097 824 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/07
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
2 097 823,94 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x